Vi Söllidäävin

1) Şimdiki Zaman

Türkçedeki geniş ve şimdiki zaman anlamlarını içinde barındırır. Eyleme herhangi bir kip eki eklenmez. Sadece kişi eki eklenir.

Örnek: ajava(d)[gitmek] → aja-

ajan (min), ajas (tin) → gidiyorum

ajac (sinø), ajav (cöne) → gidiyorsun

ajam (hään) → gidiyor

ajana (mee) → gidiyoruz

ajahu (see) → gidiyorsunuz

ajajo (hee) → gidiyorlar 

2) Görülen Geçmiş Zaman

Eyleme "-i" kip eki  ve kişi eki getirilerek çekimlenir.

ajain, ajais → gittim

ajaic, ajaiv → gittin

ajaim → gitti

ajaiña → gittik

ajaihu → gittiniz

ajaijo → gittiler 

3) Duyulan Geçmiş Zaman

Eyleme "-å(-ø)" kip eki ve kişi eki eklenerek çekimlenir.

Örnek: hörsää(d)[tutmak] → hörsä-

hörsäøn, hörsäøs → tutmuşum

hörsäøt, hörsäøl → tutmuşsun

hörsäø → tutmuş

hörsäøcø → tutmuşuz

hörsäør → tutmuşsunuz

hörsäøvøt → tutmuşlar 

4) Gelecek Zaman

Gelecek zaman için bazı eylemler (düzenli eylemler) eylem kökünden sonra "-o(-ö)" alırlar. Ancak diğer eylemler (düzensiz eylemler) eylemin ikinci halini alarak gelecek zaman anlamı kazanırlar. "-o(-ö)"den veya ikinci halden sonra kişi eki gelir. Burada düzensiz eyleme örnek bir çekim verelim

Örnek: hörsää(d)[tutmak]{Birinci hal} hörsä- → rijaa- (ikinci hal kökü)

rijaan, rijaas → tutacağım

rijaat, rijaal → tutacaksın

rijaa → tutacak

rijaacå → tutacağız

rijaar → tutacaksınız

rijaavåt → tutacaklar 

5) Gereklilik Kipi

Eylem köküne "-sy(-su)" kip eki ve kişi eki getirilir. 

Örnek: siöttää(d)[gelmek] → siöttä-

siöttäsyn, siöttäsys → gelmeliyim

siöttäsyt, siöttäsyl → gelmelisin

siöttäsy → gelmeli

siöttäsycø → gelmeliyiz

siöttäsyr → gelmelisiniz

siöttäsyvøt → gelmeliler

6) Yapabilirlik Kipi

Adından da anlaşılacağı gibi "-ebilmek"in karşılığıdır. Eylem kökünden sonra "-mert" kip eki ve kişi eki gelir. Yapabilirlik kipi daima birleşik zaman olarak kullanılır. Bundan dolayı ikinci zaman eki "-mert" ekinden sonra gelir. Bu birleşik zaman yapma kuralına aykırı bir durumdur.

siöttämeren, siöttämeres → gelebilirim

siöttämeret, siöttämerel → gelebilirsin

siöttämert → gelebilir

siöttämercø → gelebiliriz

siöttämerer → gelebilirsiniz

siöttämervøt → gelebilirler

7) İstek Kipi

Eylem köküne "-hää(-haa)" kip eki ve kişi eki getirilir.

siöttähään, siöttähääs → geleyim

siöttähääcø → gelelim

8) Dilek-Şart Kipi

Eylem köküne "-jo(-jö)" kip eki ve kişi eki getirilir.

Örnek: rieppaa(e)[bilmek] → rieppa-

rieppajop, rieppajode → bilsem

rieppajohe, rieppajolin → bilsen

rieppajo → bilse

rieppajotå → bilsek

rieppajorai → bilseniz

rieppajocaa → bilseler

9) Emir Kipi

Eylem köküne aşağıdakine göre kip eki gelir kişi eki almaz 

2. tekil ve çoğul kişilere göre olan çekimlerinde herhangi bir ek almazlar. 3. tekil kişiye göre olan çekiminde "-ve" ekini 3. çoğul kişiye göre olan çekiminde "-di" ekini alır.

rieppa → bil

rieppave → bilsin

rieppa → bilin

rieppadi → bilsinler

10) Birleşik Zamanlar

Birleşik zaman oluşturmanın kuralları:

a) Şimdiki zaman herhangi bir kip eki almadığı için Türkçede ikinci gelen kip eki eylemin başına alınır.

Il'iöttän → geliyordum.

b) Yapabilirlik kipi ve gelecek zamanın düzensiz eylemle çekilmiş halinde Türkçedeki ikinci kip eki yine birinciden sonra gelir.

Töccilmertivy → anlaşabilirdiler.

ajaañin → gidecekti

c) Diğer zamanlarda Türkçedeki ilk olarak gelen kip eki başa alınır ikinci sona eklenir.

øl'iöttäin → gelmiştim.