Vi Söllidäävin

Bir tümceyi yan tümce haline getirip başka bir ana tümceye bağlamak için yükleme ekler getirilir. Yan tümce oluşturmak için kurallar:

◊İkinci hali olan eylemler ikinci haline çevirilir. Bu işlem sonasında eylemin gelecek zaman anlamı taşıdığı düşünülmemelidir. Eylem ikinci halini aldıktan sonra zamanına ve kişisine göre çekimlenir. Bu eklerden sonra eylemin tipine erilliğine dişilliğine göre aşağıdaki ekler getitilir:

I. tip eylemler:

İkinci halinde çekimlenmiş eril eylem + -i

İkinci halinde çekimlenmiş dişil eylem + -o

II. tip eylemler:

İkinci halinde çekimlenmiş eril eylem + -di

İkinci halinde çekimlenmiş dişil eylem + -do

III. tip eylemler:

İkinci halinde çekimlenmiş eril eylem + -vi

İkinci halinde çekimlenmiş dişil eylem + -vo

 

◊İkinci hali olmayan eylemlerse normal şekinde zamanına ve kişisine göre çekimlenir. Bundan sonra eylemin sonuna yukarıdaki eklerden tipine ve erilliğine dişilliğine göre uygun olan ek eklenir. Bu eklerden başka olarak da eylemin başına "ni-" ön eki getirilir.

◊Yukarıdaki ekler getirildikten sonra ana tümceden kaynaklanan ekler yan tümcenin eylemine eklenir.

◊Yan tümcenin öğeleri eklerini yan tümcenin yüklemine göre alırken ana tümcenin ögeleri ana tümcenin yüklemine göre eklerini alır.

Örnek: Cöncin ajaañimosta rieppap. (Onun sana[bayan] gittiğini biliyorum)

Ninoidaañininni cönli jeö  ålen. (Sana[bayan] aşık olduğuma eminim.)