Vi Söllidäävin

Ad Tamlamaları

Tamlamadaki adların sırası Türkçedeki gibidir. Üç tür vardır:

1- Belirtili Ad Tamlaması:
Vi Söllidäävin'de ad tamlamalarındaki adlar bitişik yazılır. Tamlama ekleri i- ve -en- dir.
Örnek üzerinden açıklayalım i-h-yøtteñ-en-siihja (Kalb-in ölüm-ü) buradaki i- Türkçedeki -in ekinin -en- eki ise -i ekinin görevini almıştır. -h- ise sadece ad tamlamalarında bulunan kaynaştırma harfidir.

2-Belirtisiz Ad Tamlaması:
Sadece -en- ekini alır. Örnek: Yøtteñensiihja (kalp ölümü), noidahenhiynnä (aşk insanı)

3- Çoğul Ad Tamlaması:
İkiden fazla ad tamlama yapıyorsa tamlama kendi içinde küçük ad tamlamacıklarına ayrılır bu ad tamlamacıklarını birbirine bağlamak için -et- veya -ip- ekleri getirilir.
Örnek: igöriähenhuåcciniñ-et-liiccajcåm (Düşmanın yenilgisi-nin sonucu)

Önad Tamlaması

 

Önadlarla adların oluğturduğu tamlamalardır. Önad ile ad birleşik yazılmaz; ancak birden fazla önad tamlamaya katılıyorsa bu önadlar birleşik yazılır ve ek alırlar.

a) Sayı önadı herhangi bir ek almaz.
Lääj jaavin (bir dil)

b) Sayı önadından sonra bir tane önad geliyorsa bu önadlar birleşik yazılır ve herhangi bir ek almazlar.
Lääjcön jaavin (yeni bir dil)

c) Sayı önadından sonra birden fazla önad geliyorsa her önad sırasına göre ek alır
Sayı önadı+1. önad (-in)+2. önad (-en)+3. önad (-lin)+4. önad (-len)
Lääjpääsiiñinheymmøøñenjylylin arjøc (büyük güzel gerçek bir kitap)

d)Eğer sayı önadından sonra dörtten fazla önad varsa -in,-en,-lin,-len sırası devam ettirilir.

e)Art arda önadlar sıralanmış ve bunlar bir ada bağlanmamış ise önadlar yine yukarıdaki ekleri alır sadece son önad ek almaz.
Miåheymmøøñinvuossiinen ålev cöne. (Sen[bayan] çok güzel ve büyüleyicisin.)