Vi Söllidäävin

A

aşk: noida

aşık: noidaus

artık: søenny

arkadaş: peullin

azap: vuun 

ama: cål 

anlaşmak: töccilcäi (d)

ay (ocak şubat vb): tyyllä

almak: säccycäi (d) 

B

büyü: vuossii

büyüleyici: vuossiinen

bilmek: rieppaa (e)

bilgi: rieppassua 

bitmek: cäyssicäi (d) 

başarmak: nååppiva (d)

bulmak: däiciñä (d)

bulmak: teucceva (d)

bırakmak: cotiñe (d) 

başlamak: haascai (e) 

bu: neen

büyük: päässii

batı: våårin

bahçe: ciullim 

başlangıç: haasnen 

C

can: peutti

cennet: söttyyn

Ç

çok: miåt

çünkü: potanin 

çalmak (gitar vb.): nyere (e)

çalmak (hırsızlık): muuncai (d) 

çöl: vålin

 

D

duymak: tuåttacai (e)

ders: tiähli

demek: cøømmivää (d) 

düşünce: cynnen 

din: yøttälle

düz: työc

düzgün: työcnin 

düşman: cöriä

dil (Türkçe vb.): jaavin 

düşünmek: cyncäi (e)

 

E

efendi: leica emin: jeöevet: åånin

F

film: vyömmin

G

gitmek: ajava (d)

göz: duuccåu 

görmek: jyele (d) 

güç: tiec

gelmek: siöttää (d)

gitar: hanpii 

götürmek: yppäøvcäi (d) 

(-e) güvenmek: siorcai (e) (-lla)

güzel: heymmøø

gerçek: jyly 

gülmek: jååña (e) 

güven: siornen 

H

herkes: cuanno

hangi-: ceim- 

hatırlamak: duoccia (e) 

hiç: hat 

harf: väøs 

hasret: ceal

his: veen 

her: col 

hiçbir şey: hatnin 

hediye: tøiccepin

hep: døitti

her şey: colnin

had: riol 

I

ışık: äipen

İ

isim: nimee

ihtiyaç: deerøinen 

iş: huåtti 

insan: hiynnä

inanmak: yøttävcäi (e) 

iki: työ 

istemek: påattavcai (e)

imkan: cääppøy

J

K

kitap: ärjøc

keşfetmek: däippøvä (d) 

kim-: ceit- 

kaybetmek: pionnie (d) 

kovboy: läänhiyn 

kazanmak: huåva (d)

kale: yytti 

köle: tyycciön 

kaymak: häälløyñä (d) 

kesin: jeön

kavurmak: vålita (e) 

kalp: yøtten 

kurnaz: løys 

L

lütfen: yässä

M

mert: äästön

müzik: soullenmutlu: peön

N

ne-: cei-

nasıl: ceir 

nere-: ceis-

ne kadar: ceim 

neden: ceil

O

okumak: jollacai (e)

ortak: töcci 

oyun: ruud 

onur: låånen

ora-: cyym- 

 

okul: tiähnen

oturmak: tuallecai (e) 

Ö

öğrenmek: tiähde (d)

özlemek: ceallecai (e) 

öğretmek: tiähøcäi (e)

ödül: däi 

ölmek: siihe (d)

P

proje: loinna

parlak: cuuppi 

para: huånjia

panzehir: reyssøø 

patlamak: niimmeava (e)

R

ritm: soullin

rast: veösrastgele: veösjä

S

sevmek: racesva (d)

su: håan 

son: liiccaj 

sınıf: tiähce

sönmek: vålire (d) 

sonra: pein 

söylemek: cøømmäycäi (d)

savaş: cörie 

ses: soullin 

Ş

şimdi: åitta

şu: nyyn

T

ten: lievuu

tutmak: hörsää (d) 

teşekkür: aanvu

teşekkür etmek: aanvoicai (d) 

tabiki: kauttail

U

uğur: hyytä

uzak: åittu

Ü

V

ve: na

veya: nävarlık: piömminin

Y

yazmak: caccaa (e)

yalnız: cåtin 

yaş: peur 

yok etmek: pionnicai (d) 

yüksek: aal 

yemek: røätee (e)

yakmak: vålipcai (d) 

yaşlı: peurce 

yenmek: huåcciva (d) 

yakışıklı: ciellöläin

yanmak: vålicva (d) 

yaşamak: peuda (e) 

yeni: cön 

Z

zafer: nååpui