Vi Söllidäävin

Vi Söllidäävin'in Anlamı

Vi Söllidäävin Cennet Bahçesi Aşkının Dili demektir  (Söttyyñenciullimipnoidahetjaavin ål Vi Söllidäävin.)

Alfabe (Aäå)

 

A a (a)

Ä ä (a e arası ses)

Å å (o)

C c (k)

D d (d)

E e (e)

H h (h)

I i (i,ikili ünlülerde y)

J j (y)

L l (l)

L' l' (ɬ)

M m (m)

N n (n)

O o (o)

Ø ø (ö)

Ö ö (ö)

P p (p)

R r (r)

S s (s)

S' s' (θ)

T t (t)

U u (u)

V v (v)

Y y (ü)

Ayrıca G g (g) ve B b (b)

 

Sessiz Harfler (Soullinhat Väøskeñyö)

c cc d h j l ll l' m mm n nn p pp r s ss s' t tt v

Sesli Harfler (Soullinlain Väøskeñyö)

a aa ä ää å åå e ee i ii o ø øø ö u uu y yy

Diftonglar(İkili Ünlüler) (Työläiñinsoulliñen Väøskeñyö) 

ai au
äi äy äø
åi åa åu
ea ei eö eu ey
ia iä iå ie io iø iö iu iy
oi ou
øä øe øi øy
öi öy
ua uå ui uo
yä ye yi yø yö

Kelime başında inlülerden sadece "a,å,ä,y" bulunabilir.
3 ünlü harf, kelime başında 2 ünsüz harf, diğer yerlerinde 3 ünsüz harf yanyana gelemez

Cümle Yapısı

Temel olarak cümle yapısı:

Nesne+"-e"li Dolaylı Tümleç+Yüklem+"-de" ve "-den"li Dolaylı Tümleç+Beliteç Tümleci+Özne

Not:Yapmak Eylemleri bu cümle yapısına uymazlar