Vi Söllidäävin

Edilgen Çatı

8 farklı edilgen yapma şekli vardır. Bunlar eylemlerin eril ya da dişil oluşuna ve eylemin tipine göre değişir. Eril bir eylmin edilgeni dişil, dişin bir eylemin edilgeni eril olur. II. tip eylemlerden mastar hali "-e" ile bitenlerden erillerin edilgeni I. tiplerin dişili, dişillerin edilgeni III. tiplerin erili olur.

  I. tip eylemlerde edilgenlik (-va, -vä):

I. tip eril etken hal + (-ce) → I. tip dişi edilgen hal

I. tip dişil etken hal + (-søy) → I. tip eril edilgen hal

  II. tip eylemlerde edilgenlik (-a, -ä, -e):

-a, -ä ile bitenler:

II. tip eril etken hal + (-on) → II. tip dişil edilgen hal

II. tip dişil etken hal + (-hin) → II. tip eril edilgen hal

-e ile bitenler:

II. tip eril etken hal + (-diin) → I. tip dişil edilgen hal

II. tip dişil etken hal + (-lyym) → III. tip eril edilgen hal

  III. tip eymlemlerde edilgenlik (-cai, -cäi):

III. tip eril etken hal + (-tun) → III. tip dişil edilgen hal

III. tip dişil etken hal + (-pir) → III. tip eril edilgen hal 

Oldurgan Çatı

Geçişsiz eylemlerin ekler alarak geçişli hale gelmesidir. Bu çatı oluşturulurken eylemin erilliğinde dişilliğinden bir değişme olmaz. Bir eylem oldurgan yapılırken iki ek getirilir. Birinci ek eylemin erilliğine dişilliğine göre deiğişir ve eylemin başına gelir. İkinci ek ise eylemin tipine göre değişir ve eylemin sonuna gelir. 

  I. tip eylemler (-va, -vä):

e + eril eylem kökü + ci

ii + dişil eylem kökü + ci

  II. tip eylemler (-a, -ä, -e):

e + eril eylem kökü + ål

ii + dişil eylem kökü + ål

  III. tip eylemler (-cai, -cäi)

e + eril eylem kökü + ni

ii + dişil eylen kökü + ni 

Ettirgen Çatı

Geçişli eylemlerin ek alarak geçişlilik derecelerini arttırmasıdır. Bu çatı oluşturulurken eril eylem dişil, dişil eylemse eril olur.

  I. tip eylemler (-va, -vä):

eril eylem kökü + (-ov) → dişil ettirgen eylem

dişil eylem kökü + (-tä) → eril ettirgen eylem

  II. tip eylemler (-a, -ä, -e):

eril eylem kökü + (-dy) → dişil ettirgen eylem

dişil eylem kökü + (-mu) → eril ettirgen eylem

  III. tip eylemler (-cai, -cäi):

eril eylem kökü + (-lio) → dişil ettirgen eylem

dişil eylem kökü + (-plu) → eril ettirgen eylem

 

Bir eylem ettirgen yapıldıktan sonra bir kere daha yapılabilir. İkinci ettirgen halin eki birinci ettirgen halin tipine ve erilliğine dişilliğine göre belirlenir.