Vi Söllidäävin

Vi Söllidäävin'de çok fazla ek vardır. Bunlardan bazılarına burada değinilecektir.

Olumsuzluk Eki

Olumsuzluk eylemlerde eyleme getirilen "cy(cu)" ekiyle sağlanır. Bu ek eril eylemlerde eylemin sonuna gelirken dişil eylemlerde eylemin başına gelir. 

Örnek:  påattavencu (istemiyorum), curacesen (sevmiyorum) 

Olumsuzluk adlarda önadlarda sona eklenen "-hat(-hät) ekiyle sağlanır. 

Soru Ekçiği

Türkçedeki mı(mi, mu, mü) ilgecinin anlamını karşılayan "yy"dür. Bu tam bir ek değildir. Ekleneceği kelimenin sonuna "-" getirildikten sonra eklenir ve aynı zamanda ünlülerle ilgili kurala uyarak "uu" olabilir.

Örnek: Ajaim-uu? (Gitti mi?), Siöttäir-yy? (geldiniz mi?) 

Çoğul Eki

Çoğul eki "-yö(-uo)"dur. İçinde sadece "i" veya "e" ünlüleri bulunan kelimeleri çoğul yapmak içinse "-y" eki kullanılır.

Örnek: vuossiiñuo (büyüler), nimeeñy (isimler) 

Yapım Ekleri

-lain: -li

-laim: -ci

-hat: -sız

-nen: -lik

-il: -en (ortaç eki) 

-jä

-hö

-ni

-säi

-cøm

-mä

-nä

-syy

-tää

-vää

-løø

-mii

-ssyä

-ce

-nin 

-vän 

-dic 

Çekim Ekleri

Çekim ekleri cümledeki yüklemin erilliğine dişilliğine ve kelimenin ünlü ile bitip bitmemesine göre çeşitlilik gösterir.

Belirtili nesne eki (-i): e.e. -sta(ünlü ile biten) -ta(ünsüz ile biten)

                                d.e. -csi(ünlü ile biten) -si(ünsüz ile biten)

Bulunma dolaylı tümleç eki (-da): e.e. -lla(ünlü ile biten) -li(ünsüz ile biten)

                                                 d.e. -ssa(ünlü ile biten) -sa(ünsüz ile biten)

Uzaklaşma dolaylı tümleç eki (-den): e.e. -tto(ünlü ile biten) -ti(ünsüz ile biten)

                                                      d.e. -via(hem ünlü hem ünsüz ile biten) 

Yaklaşma dolaylı tümleç eki (-e):  e.e. -nni(ünlü ile biten) -na(ünsüz ile biten)

                                                 d.e. -cin(hem ünlü hem ünsüz ile biten)

ile(-la,-le): -pii 

Diğer Ekler

için :-mmy

-mek için: -celli

-e kadar: -ttyi

boyunca: -ciä

de (ilgeç): eö-

-in önünde: ias-

-e karşı: pyi-

dahi, bile: iö-