Vi Söllidäävin

Belirleyicilerden söz etmeden önce adların sınıflandırmasını yapmak gerekir.

Adların Sınıflandırması

 Adlar barındırdıkları ünsüzlere ve ünlülere göre göre sınıflandırılır. Ünsüzlerine göre 15 ve 16 adları olarak ikiye ayrılır. Ünlülerine göre ise a, ä; å, ø; o, ö; u, y; i, e olmak üzere 5'e ayrılır. 

 Bu ayrımda adın ilk ünsüzüne bakılarak 15 veya 16 adı olduğu anlaşılır.

 Ünlülere göre sınıflandırmada ise adın kaç heceli olduğu ve ilgili hecesindeki ünlünün ne olduğuna göre değişir. Hangi hecedeki ünlünün sınıflandırmada etliki olacağı aşağıdaki kurala göre belirlenir:

2 heceli adlarda son hecedeki ünlü

3 heceli adlarda son hecedeki ünlü

4 heceli adlarda 2. hecedki ünlü

daha fazla hecesi olan adlarda ise sondan bir önceki hece

  Bu hecelerdeki ünlüler bir tek ünlü veya bir ikili ünlü olabilir. İkili ünlülerde hangi ünlünün sınırlandırmada etkili olacağı aşağıdaki kurala göre belirlenir:

Dar ünlü varsa bu ünlü

Kalın ünlü ve "i" varsa kalın ünlü

İnce ünlü ve "i" varsa "i"

Diğer ikili ünlülerde ise ilk ünlü sınıflandırmada etlikidir.

 

15 adları: Bu adların ilk ünsüzü "h, j, m, n, r, s" ünsüzlerinden birisidir.

16 adları: Bu adların ilk ünsüzü "c, d, l, p, t, v" ünsüzlerinden birisidir. 

Adın Belirleyicisi

Belirleyiciler adı tek başınayken veya sadece son ek almışken adı belirtmek için addan önce gelen kelimelerdir. (İngilizcedeki "the"nın karşılığı gibidir. Yalnız burada kullanım alanı çok geniştir.) Buradan çıkacak sonuç şudur ki belirleyiciler isim önek almışken; bir ad tamlamasına, bir sıfat tamlamasına girmişken kullanılmaz. Ad yalınken veya sonek aldığı durumda ve gerektiği koşullarda kullanılır. Özel adların belirleyicisi yoktur. Hangi adın hangi belirleyiciyi alacağı aşağıda anlatılmıştır:

 Bir belirleyici 2 harften oluşur. Birinci harf ünsüz ikincisi ise bir ünlüdür. Ünsüz harf 15 adları için "V", 16 adları içinse "S"dir. Ünlü harf ise ad sınıflandırmasında ilgili hecesindeki adı sınıflandıran ünlüdür.

V → h, j, m ,n, r, s

S → c, d, l, p, t, v

Örnek: va noida, si tyycciön, vo riol, su vuun, va raceslain, ve hiynnen

Cümle içinde örnek verecek olursak:

Jomertem vo riolsa iöbeönnin, su vuunta mert. ( Görüldüğü üzere peönnin kelimesi bu cümledeki kullanılışında belirleyici almamıştır. Bunun sebebi peönnin kelimesinin iö- önekini almasıdır.) 

Not: Ünlü ile başlayan adların belirleyicisi yoktur.